Barn i sorg
Skiss på offentlig utsmyckning till Nynäshamns kyrkogård.