Barn i sorg
skiss på offentlig utsmyckning till kyrkogård