Kristina Schollin-Borg
Katarina Bangata 51
116 39 Stockholm

tel 08-22 66 55
mob 0708-20 66 07
e-post kristina@schollinborg.se