"Onormalt är normalt"
Hjo stadspark
Utställning som lyfter frågeställningen vem som definierar gränsen för det acceptabla och det avvikande.