NÅD "Vilande vinge" 
Utställning i Uppenbarelsekyrkan i Hägersten. 

Formen jag valt är änglavingar som kan liknas vid en varm famn – tryggt omslutande, kärleksfulla och accepterande. De vill bjuda in besökaren till att känna sig som en del av något större. Här välkomnas känslan av att få känna sig liten och omhändertagen samtidigt som det blir en plats för vila och återhämtning.